Harvard business review on the persuasive leader (Biểu ghi số 1715)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01200nam a2200349 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141003123831.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 1422124991
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781422124994
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 130617b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.4
Chỉ số ấn phẩm H109V
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Harvard business review on the persuasive leader
246 ## - Hình thức biến đổi của nhan đề
Nhan đề hợp lệ/nhan đề ngắn Persuasive leader
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston
Tên nhà xuất bản, phát hành Harvard Business School Pub. Cor.
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2008
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang vii, 205 p.
Khổ 21 cm
440 ## - Thông tin về tùng thư/mục từ bổ trợ -- Nhan đề
Nhan đề The Harvard business review paperback series
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Includes index.
505 ## - Ghi chú về nội dung một cách có khuôn dạng
Ghi chú về nội dung một cách có khuôn dạng The necessary art of persuasion / Jay Conger -- Harnessing the science of persuasion / Robert B. Cialdini -- Moving mountains / L.M. Baker, Jr. ... and others -- Change the way you persuade / Gary A. Williams and Robert B. Miller -- Radical chan
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Decision making
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Employee motivation
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Leadership
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Organizational change
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Persuasion (Psychology)
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lãnh đạo
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Ra quyết định
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tổ chức
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thuyết phục
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuan
-- 13/06/2013
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Không cho mượn Kiểu tài liệu Ghi chú Loại khỏi lưu thông Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Thư viện hiện tại Thư viện sở hữu Ngày áp dụng giá thay thế Cập nhật lần cuối Trạng thái hư hỏng Ngày bổ sung Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Kho tài liệu
Cho mượnSách ngoại văn2013-06-13Sẵn sàng658.4 H109VNV.0003542Đại học Thăng LongĐại học Thăng Long2014-09-042014-09-04Sẵn sàng2014-09-04Sẵn sàng Kho ngoại văn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L