The Facebook book (Record no. 1731)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01260nam a2200277 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105439.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0810995573
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780810995574
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110906b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 006.7
Chỉ số ấn phẩm F101E
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Atwan, Greg
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính The Facebook book
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) a satirical companion
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York
Tên nhà xuất bản, phát hành Abrams Image
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2008
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 191 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 21 cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... The Facebook Book, by Harvard alums and early Booksters Atwan and Lushing, follows in the fine satirical tradition of "The Official Preppy Handbook" and "The Hipster Handbook," full of anecdotes (true and semi-true), tips (useful and useless), and other insights, including chapters on the Ethics and Etiquette of using the 'Book, what your profile really says about you, and a Facebook dictionary (which defines for the uninitiated terms like "frenemey" and "fauxmance").
630 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Nhan đề thống nhất
Nhan đề thống nhất Facebook (Electronic resource)
Phân mục hình thức Parodies, imitations, etc.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Facebook
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Internet
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Mạng cộng đồng
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Andrews, Aurora
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Lushing, Evan
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Số lần gia hạn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014 1 1 006.7 F101E NV.0002359 14/09/2020 10/09/2018 04/09/2014 Sách ngoại văn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014     006.7 F101E NV.0002869 04/09/2014   04/09/2014 Sách ngoại văn

Powered by Koha