Sentence skills (Biểu ghi số 1733)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00937nam a2200265 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105439.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 007282087X
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0072820888
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 808
Chỉ số ấn phẩm S203T
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Langan, John
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Sentence skills
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) a workbook for writers : form B
Thông tin trách nhiệm John Langan
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 7th ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2004
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xviii, 598 p.
Khổ 24 cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Includes index
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Help students master the essential grammar, mechanics, punctuation, and usage skills needed for clear, thoughtful writing. The seventh edition of "Sentence Skills, Form B "features a greater emphasis on prewriting and revision, a new chapter for non-native speakers, and much more .
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ English language
Phân mục chung Grammar
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Report writing
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Ngữ pháp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tu từ học
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Kiểu tài liệu Thư viện hiện tại Số lần gia hạn Không cho mượn Trạng thái mất tài liệu Cập nhật lần cuối Nguồn phân loại Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Loại khỏi lưu thông Trạng thái hư hỏng Ngày áp dụng giá thay thế Ngày ghi mượn cuối Kho tài liệu Đăng ký cá biệt Ký hiệu phân loại Thư viện sở hữu
Sách ngoại vănĐại học Thăng Long Cho mượnSẵn sàng2020-06-30 2014-09-041Sẵn sàngSẵn sàng2014-09-042020-06-29Kho ngoại vănNV.0002396808 S203TĐại học Thăng Long
Sách ngoại vănĐại học Thăng Long2Cho mượnSẵn sàng2020-01-07 2014-09-045Sẵn sàngSẵn sàng2014-09-042019-12-31Kho ngoại vănNV.0002920808 S203TĐại học Thăng Long
Sách ngoại vănĐại học Thăng Long Cho mượnSẵn sàng2014-09-04 2014-09-04 Sẵn sàngSẵn sàng2014-09-04 Kho ngoại vănNV.0002921808 S203TĐại học Thăng Long

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L