Supply Chain Risk Management: (Record no. 17807)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01248cam a2200265 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 15031524
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20211129135304.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 071002s2008 nyua 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780749476298 (hardcover : alk. paper)
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0849305756 (hardcover : alk. paper)
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.7
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Waters, Donald
245 12 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Supply Chain Risk Management:
Thông tin khác về nhan đề Vulnerability and Resilience in Logistics
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản 2nd.ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành USA :
Tên nhà xuất bản, phát hành Kogan Page,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2011.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 256pages. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. ;
Khổ 26 cm.
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung Includes index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải This practical book: <br/>- defines risk and supply chain management <br/>- explains current trends affecting supply chains <br/>- offers detailed guidance on how to identify and analyse the various risks to supply chains <br/>- describes approaches to risk management and steps needed for its implementation <br/>- gives practical advice on how to create a resilient supply chain and, in the worst case, how to plan for and respond to disasters <br/>- includes up-to-date case studies such as the BP oil spill and the Chilean mining disaster
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Logistics
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Logistics
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Business
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Risk management
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 25/08/2020   658.7 S521P NV.0008143 25/08/2020 25/08/2020 Sách ngoại văn 2020-07-17

Powered by Koha