Tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa phong tục tập quán, hội và lễ hội dân tộc Việt Nam, văn hoá Việt Nam qua các thời kỳ. (Record no. 1784)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01029nam a2200265 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105440.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 298000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 121218b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 394.269
Chỉ số ấn phẩm T310H
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Thu Huyền
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa phong tục tập quán, hội và lễ hội dân tộc Việt Nam, văn hoá Việt Nam qua các thời kỳ.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Lao động
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2011
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 471tr.
Các đặc điểm vật lý khác Tranh ảnh
Khổ 27cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa phong tục tập quán, các ngày lễ Tết, các lễ hội dân tộc Việt Nam, lịch sử văn hoá 54 dân tộc Việt qua các thời kỳ.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lễ hội
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Phong tục
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tập quán
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hoá
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Việt Nam
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Ái Phương
Thuật ngữ liên quan sưu tầm và tuyển chọn
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 298000.00 5 394.269 T310H KM.0006958 29/04/2022 07/04/2022 596000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 298000.00 4 394.269 T310H KM.0006959 12/04/2022 05/04/2022 596000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha