English Phonetics and Phonology : (Record no. 17929)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01617nam a22002777a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20220115085043.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 200602b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 978-0521717403
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Roach, Peter
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề English Phonetics and Phonology :
Thông tin khác về nhan đề A practical course
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản Fourth edition
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành
Tên nhà xuất bản, phát hành CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS ;
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2014.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 307pages.;
Khổ 25cm.
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Mã học phần EL322
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải This new edition takes into account recent developments in the teaching of phonology. It includes updated references, fuller coverage of intonation, and a new chapter on different varieties of English with illustrative recorded material. At the end of each chapter in the book there are notes giving information on further reading, discussion of the more challenging issues, written exercises and, where appropriate, suggestions for teachers. In addition the audio CDs include recorded exercises for every chapter which are particularly helpful for non-native speakers. A full answer key is available at the back of the book. Additional exercises and other supporting material are available online.<br/>
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa English Phonetics
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Ngữ âm tiếng Anh
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Phonology
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Âm vị học
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1611
Đường dẫn http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1611
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1611">http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1611</a>
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin T.Thủy
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Kho tài liệu số
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Chỉ đọc tại thư viện Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 09/09/2020   428 TVS.000789 09/09/2020 09/09/2020 Kho tài liệu số 2020-09-08

Powered by Koha