Nguyên lý 80/20: (Record no. 17973)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01097nam a2200253 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20211029173033.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120106b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9786041139251
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie.
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng.
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 650.1
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Koch, Richard
242 ## - Lời dịch Nhan đề dịch của cơ quan biên mục
Nhan đề dịch The 80/20 principle: The secret of achieving more with less
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Nguyên lý 80/20:
Thông tin khác về nhan đề Bí quyết làm ít được nhiều
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Tp. Hồ Chí Minh.:
Tên nhà xuất bản, phát hành Nxb. Trẻ;
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2018.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 434tr.;
Các đặc điểm vật lý khác hình vẽ, bảng
Khổ 21cm.
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Mã học phần BA327
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Phân tích và hướng dẫn cách áp dụng nguyên lý 80/20 để nâng cao hiệu năng công việc với một lượng thật ít công sức và thời gian, nguồn lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh để làm giàu.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Kinh doanh
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Bí quyết thành công
856 ## - Địa chỉ điện tử
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/333">http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/333</a>
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Kho tài liệu số
Nguồn phân loại
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Chỉ đọc tại thư viện Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 16/09/2020   650.1 NG527L TVS.000859 16/09/2020 16/09/2020 Kho tài liệu số ebook

Powered by Koha