Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại JB APARTMENT (Record no. 18014)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01345nam a22002657a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20220305135104.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 141007b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 910
Số thứ tự TH552TR
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Phạm Ngọc Ly
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại JB APARTMENT
Thông tin khác về nhan đề (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành)
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.;
Tên nhà xuất bản, phát hành ĐH Thăng long,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2019.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 47tr.;
Khổ 29 cm.
Các đặc điểm vật lý khác bảng, sơ đồ
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Thăng Long
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Thư mục cuối chính văn
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Cơ sở lý luận chung và thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại JB APARTMENT
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do A26927
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Chất lượng dịch vụ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Chất lượng dịch vụ tại JB APARTMENT
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng TS: Trịnh Xuân Dũng
Thuật ngữ xác định vai trò Giáo viên hướng dẫn
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2386
Đường dẫn http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2386
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2386">http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2386</a>
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin T.Thủy
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Khóa luận tốt nghệp
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Chỉ đọc tại thư viện Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Khóa luận tốt nghiệp 22/09/2020   910 TH552TR LV.0004125 22/09/2020 22/09/2020 Khóa luận tốt nghệp

Powered by Koha