Introduction to English Phonetics and Phonology : (Record no. 18105)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01578nam a2200253 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20220115151602.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110225b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9783631566152
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 418
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Gut, Ulrike
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Introduction to English Phonetics and Phonology :
Thông tin khác về nhan đề Textbooks in English Language and Linguistics (TELL)
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Tên nhà xuất bản, phát hành Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften;
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2009.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 229pages.
Khổ 29cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Mã học phần EL322
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải This comprehensive textbook provides a practical introduction to English phonetics and phonology. Assuming no prior background, the author outlines all of the core concepts and methods of phonetics and phonology and presents the basic facts in a clear and straightforward manner. In sections marked as advanced reading it is shown how these concepts and methods are applied in language acquisition and language teaching. The textbook contains exercises, an index, suggestions for further reading and many audio examples on the accompanying CD-ROM. An essential text for students embarking on the study of English sounds at B.A. level and beyond
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do English Phonetics
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Phonology
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngữ âm tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Âm vị học
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1664
Đường dẫn http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1664
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1664">http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1664</a>
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Kho tài liệu số
Nguồn phân loại
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Chỉ đọc tại thư viện Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 12/10/2020   418 TVS.000955 12/10/2020 12/10/2020 Kho tài liệu số Ebook

Powered by Koha