English Phonetics and Phonology: (Record no. 18106)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01257nam a2200265 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20220115151012.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110225b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781119533771
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 421.5
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Carr,Philip
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề English Phonetics and Phonology:
Thông tin khác về nhan đề An Introduction
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản 2th Edition
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Tên nhà xuất bản, phát hành USA;
Ngày tháng xuất bản, phát hành Wiley-Blackwell.
Nơi xuất bản, phát hành 2019
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 382pages.
Khổ 29cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Mã học phần EL322
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải A clear and accessible introductory text on the phonological structure of the English language, English Phonetics and Phonology is an ideal text for those with no prior knowledge of the subject. This market-leading textbook teaches undergraduate students and non-native English speakers the fundamentals of articulatory phonetics and phonology in an engaging, easy-to-understand style.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do English Phonetics
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Phonology
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngữ âm tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Âm vị học
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1663
Đường dẫn http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1663
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1663">http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1663</a>
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Kho tài liệu số
Nguồn phân loại
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Chỉ đọc tại thư viện Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 12/10/2020   421.5 TVS.000954 12/10/2020 12/10/2020 Kho tài liệu số Ebook

Powered by Koha