Bài tập đại số đại cương (Biểu ghi số 182)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00886nam a2200265 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105424.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 111011b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 512.076
Chỉ số ấn phẩm B103T
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Bùi Huy Hiền
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Bài tập đại số đại cương
Thông tin trách nhiệm Bùi Huy Hiền
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản Tái bản lần thứ 5
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Giáo dục
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2009
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 283tr.
Các đặc điểm vật lý khác bảng
Khổ 21cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Thư mục: tr. 282
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Tóm tắt lý thuyết, bài tập về logic tập hợp và quan hệ, nửa nhóm và nhóm, vành và trường, vành đa thức, vành chính và vành Ơclit, đa thức trên các trường số...
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát bài tập
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát đại số
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát giáo trình
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Bùi Huy Hiền
Thuật ngữ liên quan tác giả
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Nguồn phân loại Kiểu tài liệu Cập nhật lần cuối Thư viện sở hữu Ngày áp dụng giá thay thế Số lần ghi mượn Đăng ký cá biệt Ký hiệu phân loại Trạng thái mất tài liệu Loại khỏi lưu thông Không cho mượn Trạng thái hư hỏng Thư viện hiện tại Ngày bổ sung Kho tài liệu Ngày ghi mượn cuối
 Tài liệu kho mượn2015-04-24Đại học Thăng Long2014-09-042KM.0004486512.076 B103TSẵn sàngSẵn sàngCho mượnSẵn sàngĐại học Thăng Long2014-09-04Kho mượn2015-04-23

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L