Latin America & the Caribbean (Biểu ghi số 1822)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01335nam a2200325 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105440.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0072521449 (hard copy : alk. paper)
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101230b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 980
Chỉ số ấn phẩm L100T
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Clawson, David L.
Dạng viết đầy đủ của tên riêng (David Leslie)
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Latin America & the Caribbean
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) lands and peoples
Thông tin trách nhiệm David L. Clawson
246 ## - Hình thức biến đổi của nhan đề
Nhan đề hợp lệ/nhan đề ngắn Latin America and the Caribbean
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 3rd ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston
-- [New Orleans, La.]
Tên nhà xuất bản, phát hành University of New Orleans
-- McGraw-Hill
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2004
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xix, 390 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill., maps
Khổ 28 cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (p. 388-390) and index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Khái quát đặc điểm địa lý tự nhiên của Mỹ la tinh và Caribê. Giới thiệu các nét văn hoá, chính trị, xã hội, tôn giáo ở khu vực này. Tổng quan về một số khía cạnh kinh tế của Mỹ la tinh và Caribê như: phát triển về nông nghiệp, sản xuất, du lịch, y tế và sự tăng trưởng kinh tế
651 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Địa danh
Tên địa danh Caribbean Area.
651 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Địa danh
Tên địa danh Latin America.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Caribê
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Đất nước học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Mĩ Latinh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Xã hội
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Kiểu tài liệu Đăng ký cá biệt Thư viện hiện tại Không cho mượn Trạng thái hư hỏng Ký hiệu phân loại Trạng thái mất tài liệu Ngày bổ sung Cập nhật lần cuối Kho tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện sở hữu Nguồn phân loại Loại khỏi lưu thông
Sách ngoại vănNV.0000911Đại học Thăng LongCho mượnSẵn sàng980 L100TSẵn sàng2014-09-042014-09-04Kho ngoại văn2014-09-04Đại học Thăng Long Sẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L