Easy Korean for Foreigners 1 (Record no. 18233)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 02004nam a22002537a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20220630110939.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 161024b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9788955187267
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản Korea
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 495.7
242 ## - Lời dịch Nhan đề dịch của cơ quan biên mục
Nhan đề dịch 쉬워요 한국어.1
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Easy Korean for Foreigners 1
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Korea;
Tên nhà xuất bản, phát hành Language Plus,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2008.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 205 쪽;
Các đặc điểm vật lý khác CD
Khổ 24 cm.
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Mã học phần GK101
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Cuốn sách này được thiết kế để dạy học sinh sau khi họ đã làm quen với cách phát âm bảng chữ cái tiếng Hàn cả phụ âm và nguyên âm. <br/>Được biên soạn để làm tài liệu giảng dạy trên lớp phản ánh chân thực nhu cầu của những người muốn học tiếng Hàn bằng cách giảng dạy ngôn ngữ sao cho dễ dàng và thú vị dựa trên kinh nghiệm của các giáo viên đã và đang giảng dạy tiếng Hàn ở các Học viện ngôn ngữ Hàn Quốc.<br/>Cuốn sách được kết hợp với các khía cạnh tổng thể của cuộc sống Hàn Quốc phản ánh các tình huống tự nhiên và sống động trong đó các cuộc hội thoại được nói bằng cách cung cấp các quy tắc ngữ pháp tối thiểu nhất có thể để học sinh của cuốn sách này có thể dễ dàng làm quen với ngôn ngữ thông qua bài tập về các mẫu câu .<br/>Đặc biệt nhấn mạnh vào việc cải thiện kỹ năng hội thoại và khả năng quản lý của học sinh trong các tình huống nhất định <br/>
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Hàn Quốc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Hàn cho người nước ngoài
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Easy Korean Academy
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1590
Đường dẫn http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1590
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1590">http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1590</a>
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Kho tài liệu số
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 05/11/2020   495.7 TVS.000932 05/11/2020 05/11/2020 Kho tài liệu số Ebook

Powered by Koha