Bàn về thực tiễn của Trung Hoa cùng với Francois Jullien (Record no. 1824)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00818nam a2200253 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141003123833.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 45000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 091111b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 495.1
Chỉ số ấn phẩm B105V
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Chieng, Andre
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Bàn về thực tiễn của Trung Hoa cùng với Francois Jullien
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Quảng Nam
Tên nhà xuất bản, phát hành Nxb. Đà Nẵng
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2006
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 294tr.
Các đặc điểm vật lý khác Hình vẽ
Khổ 21cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Dịch từ nguyên bản: La pratique de la Chine
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lý luận triết học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Trung hoa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Hoàng Ngọc Hiến
Thuật ngữ liên quan Dịch và giới thiệu
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Nguyễn Bích Thuận
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ngày ghi mượn cuối
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 45000.00   495.1 B105V KM.0002124 04/09/2014 90000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 45000.00 3 495.1 B105V KM.0002125 09/10/2017 90000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn 02/10/2017

Powered by Koha