Fundamentals of risk management : (Record no. 18297)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 02187cam a2200277 i 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 19391136
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20201110112237.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 161130s2017 nyu 000 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780749479619
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.15
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Hopkin, Paul
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Fundamentals of risk management :
Thông tin khác về nhan đề understanding, evaluating and implementing effective risk management
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản Fourth Edition.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành UK:
Tên nhà xuất bản, phát hành Kogan Page,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2017.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xix, 462 pages ;
Khổ 25 cm
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung Revised edition of the author's Fundamentals of risk management, 2014.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Fundamentals of Risk Management, now in its fourth edition, is a comprehensive introduction to commercial and business risk for students and a broad range of risk professionals. Providing extensive coverage of the core frameworks of business continuity planning, enterprise risk management and project risk management, this is the definitive guide to dealing with the different types of risk an organization faces. With relevant international case examples from both the private and public sectors, this revised edition of Fundamentals of Risk Management is completely aligned to ISO 31000 and provides a full analysis of changes in contemporary risk areas including supply chain, cyber risk, risk culture and improvements in risk management documentation and statutory risk reporting. <br/>This new edition of Fundamentals of Risk Management has been fully updated to reflect the development of risk management standards and practice, in particular business continuity standards, regulatory, risks to reputation and the business model changes in enterprise risk management (ERM), loss control and the value of insurance as a risk management method. Also including a thorough overview of the international risk management standards and frameworks, strategy and policy, this book is the definitive professional text for risk managers.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Risk management.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Quản trị rủi ro
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Quản lý rủi ro doanh nghiệp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Phương pháp quản lý rủi ro
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Kho tài liệu số
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Chỉ đọc tại thư viện Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 10/11/2020 658.15 TVS.001205 10/11/2020 10/11/2020 Kho tài liệu số Ebook

Powered by Koha