Understanding contemporary Africa (Biểu ghi số 1854)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01182nam a2200325 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105440.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 1555878504
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101217b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 960.3
Chỉ số ấn phẩm U512D
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Understanding contemporary Africa
Thông tin trách nhiệm edited by April A. Gordon and Donald L. Gordon.
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 3rd ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boulder, Colo.
Tên nhà xuất bản, phát hành Lynne Rienner Publishers
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2001
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xiv, 477 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill., maps
Khổ 23 cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Understanding
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Tập hợp các bài viết nghiên cứu, phân tích tình hình chính trị, kinh tế, địa lý, dân số, môi trường, quan hệ quốc tế, văn hoá, tôn giáo và sự phát triển xã hội ở Châu Phi những năm 1960
651 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Địa danh
Tên địa danh Africa
Phân mục chung Politics and government
651 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Địa danh
Tên địa danh Africa
Phân mục chung Social conditions
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Châu Phi
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Chính trị
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Xã hội
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Gordon, April A.
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Gordon, Donald L.
830 ## - Mục từ bổ trợ tùng thư--Nhan đề thống nhất
Nhan đề thống nhất Understanding (Boulder, Colo.).
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ký hiệu phân loại Kiểu tài liệu Loại khỏi lưu thông Thư viện hiện tại Nguồn phân loại Đăng ký cá biệt Ngày bổ sung Thư viện sở hữu Không cho mượn Trạng thái mất tài liệu Trạng thái hư hỏng Ngày áp dụng giá thay thế Kho tài liệu Cập nhật lần cuối
960.3 U512DSách ngoại vănSẵn sàngĐại học Thăng Long NV.00006672014-09-04Đại học Thăng LongCho mượnSẵn sàngSẵn sàng2014-09-04Kho ngoại văn2014-09-04
960.3 U512DSách ngoại vănSẵn sàngĐại học Thăng Long NV.00028642014-09-04Đại học Thăng LongCho mượnSẵn sàngSẵn sàng2014-09-04Kho ngoại văn2014-09-04

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L