혼자 공부하는 한국어 (Record no. 18595)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00656nam a22002417a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20201221111124.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 160223b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9788982221316
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 495.7
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Kim Jung Seob
242 ## - Lời dịch Nhan đề dịch của cơ quan biên mục
Nhan đề dịch Tự học Tiếng Hàn
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề 혼자 공부하는 한국어
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Korean;
Tên nhà xuất bản, phát hành Trường đại học Kyung Hee. ,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2006
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 190 tr;
Khổ 30 cm;
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Mã học phần GK101
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Mã học phần GK102
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Hàn Quốc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Sách tự học
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 18/12/2020 1 495.7 KM.0013291 27/08/2021 23/12/2020 18/12/2020 Tài liệu kho mượn 2020-12-18

Powered by Koha