Open Court Reading (Biểu ghi số 1899)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01126nam a2200229 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105441.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780075720485
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 140620b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428
Chỉ số ấn phẩm O-434E
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Open Court Reading
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Challenge Workbook - Grade 6
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Columbus
Tên nhà xuất bản, phát hành MCGraw Hill
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2002
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 178 p.
Khổ 28cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Open Court Reading ensures that every child receives the best reading instruction available. This structured program teaches children through a systematic and explicit scaffolding of skills that build upon each other. By taking into account the individual needs of students and providing them with practice and engaging reading materials, It's helps students become confident and successful readers. The result of over 40 years of scientific field-testing and research, This book is the most complete reading and language arts program available today.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kỹ năng đọc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Viết ngôn ngữ
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuan
-- 26/05/2014
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Cập nhật lần cuối Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Ngày bổ sung Ghi chú Kho tài liệu Kiểu tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Ký hiệu phân loại Thư viện sở hữu Đăng ký cá biệt Thư viện hiện tại Không cho mượn Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng
2014-09-04Sẵn sàngSẵn sàng2014-09-042014-05-26Kho ngoại vănSách ngoại văn2014-09-04428 O-434EĐại học Thăng LongNV.0004316Đại học Thăng LongCho mượn Sẵn sàng
2014-09-04Sẵn sàngSẵn sàng2014-09-042014-05-26Kho ngoại vănSách ngoại văn2014-09-04428 O-434EĐại học Thăng LongNV.0004317Đại học Thăng LongCho mượn Sẵn sàng
2014-09-04Sẵn sàngSẵn sàng2014-09-042014-05-26Kho ngoại vănSách ngoại văn2014-09-04428 O-434EĐại học Thăng LongNV.0004318Đại học Thăng LongCho mượn Sẵn sàng
2014-09-04Sẵn sàngSẵn sàng2014-09-042014-05-26Kho ngoại vănSách ngoại văn2014-09-04428 O-434EĐại học Thăng LongNV.0004319Đại học Thăng LongCho mượn Sẵn sàng
2014-09-04Sẵn sàngSẵn sàng2014-09-042014-05-26Kho ngoại vănSách ngoại văn2014-09-04428 O-434EĐại học Thăng LongNV.0004320Đại học Thăng LongCho mượn Sẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L