108 kỹ năng của nhà lãnh đạo bẩm sinh (Biểu ghi số 190)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01269nam a2200289 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105425.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 59000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120216b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 650.1
Chỉ số ấn phẩm M458TR
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Blank, Warren
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính 108 kỹ năng của nhà lãnh đạo bẩm sinh
Thông tin trách nhiệm Warren Blank ; Dịch: Nguyễn Phương Thuý..
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Tri thức
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2008
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 396tr.
Khổ 21cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Thư mục: tr. 393-396
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Đưa ra 108 đặc điểm cụ thể của những người được xem là nhà lãnh đạo bẩm sinh, những phẩm chất lãnh đạo theo 3 nhóm cơ bản kỹ năng cơ sở (khả năng nhận thức về bản thân), kỹ năng định hướng (khả năng thiết lập đường lối hành động và phát triển người khác thành nhà lãnh đạo), kỹ năng thu hút sự ủng hộ tự nguyện (khả năng ảnh hưởng đến những người khác)
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kĩ năng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lãnh đạo
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Phẩm chất
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Quản lí
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Phương Dung
Thuật ngữ liên quan Dịch
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Phương Thuý
Thuật ngữ liên quan Dịch
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuận
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Loại khỏi lưu thông Ký hiệu phân loại Không cho mượn Ngày áp dụng giá thay thế Số lần ghi mượn Số lần gia hạn Kiểu tài liệu Ngày bổ sung Nguồn phân loại Thư viện hiện tại Thư viện sở hữu Đăng ký cá biệt Kho tài liệu Ngày ghi mượn cuối Giá thay thế Trạng thái hư hỏng Giá bổ sung Trạng thái mất tài liệu Cập nhật lần cuối
Sẵn sàng650.1 M458TRCho mượn2014-09-0443Tài liệu kho mượn2014-09-04 Đại học Thăng LongĐại học Thăng LongKM.0005976Kho mượn2018-11-02118000.00Sẵn sàng59000.00Sẵn sàng2018-11-12
Sẵn sàng650.1 M458TRCho mượn2014-09-043 Tài liệu kho mượn2014-09-04 Đại học Thăng LongĐại học Thăng LongKM.0005977Kho mượn2018-11-02118000.00Sẵn sàng59000.00Sẵn sàng2018-11-16

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L