Việt Nam học (Record no. 1956)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01342nam a2200337 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105441.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 185000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100309b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 390
Chỉ số ấn phẩm V308N
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Việt Nam học
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ nhất Hà nội 15-17.7.1998
Số của phần/mục trong tác phẩm T.3
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Thế giới
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2000
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 679tr.
Khổ 29cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Hội thảo quốc tế về Việt Nam học
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia. Đại học Quốc gia Hà Nội
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Hội thảo quốc tế tổ chức tại Hà Nội về các vấn đề thuộc kinh tế, xã hội, giá trị văn hoá truyền thống làng xã, nông thôn và nông nghiệp của Việt Nam
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giao lưu văn hoá
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Hội thảo quốc tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kỷ yếu
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hoá
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Việt Nam học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Xã hội
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Đặng Nguyên Anh
Thuật ngữ liên quan Tác giả
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Đỗ Đức Chi
Thuật ngữ liên quan Tác giả
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Đỗ Đức
Thuật ngữ liên quan Tác giả
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Đỗ Huy
Thuật ngữ liên quan Tác giả
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Nguyễn Bích Thuận
-- 09/03/2010
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 185000.00   390 V308N KM.0003162 04/09/2014 370000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn 2010-03-09
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 185000.00   390 V308N KM.0003881 04/09/2014 370000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn 2010-03-09

Powered by Koha