Accounting theory (Record no. 1977)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01344nam a2200337 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105441.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 007112327X
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0072296917
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101217b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 657
Chỉ số ấn phẩm A101C
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Christensen, John Asmus.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Accounting theory
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) an information content perspective
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill/Irwin
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2003
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xiii, 465 p.
Khổ 24 cm.
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Includes index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Các kiến thức cơ bản về kế toán: lập báo cáo, phân loại, kiểm toán, thông tin cá nhân. Phân tích các nội dung kế toán như đặt giá trị, tín toán và quản lí nguồn, kiểm toán thực...
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Accounting.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Information theory.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kế toán
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kiểm toán
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lí thuyết
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Demski, Joel S.
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Contributor biographical information
Địa chỉ điện tử <a href="http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0737/2002022808-b.html">http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0737/2002022808-b.html</a>
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Publisher description
Địa chỉ điện tử <a href="http://www.loc.gov/catdir/description/mh022/2002022808.html">http://www.loc.gov/catdir/description/mh022/2002022808.html</a>
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Table of contents
Địa chỉ điện tử <a href="http://www.loc.gov/catdir/toc/mh031/2002022808.html">http://www.loc.gov/catdir/toc/mh031/2002022808.html</a>
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   657 A101C NV.0000659 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn

Powered by Koha