Building skills for the Toefl iBT (Biểu ghi số 1986)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00973nam a2200277 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20151130140811.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100324b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 218000VND
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TLU
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428
Chỉ số ấn phẩm B500S
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Worcester, Adam
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Building skills for the Toefl iBT
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Beginning
Thông tin trách nhiệm Adam Worcester, Lark Bowerman, Eric Williamson
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Tp. Hồ Chí Minh
Tên nhà xuất bản, phát hành Trẻ
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2009
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 726tr.
Các đặc điểm vật lý khác Ảnh
Khổ 26cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Gồm các bài rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết qua các chủ đề khác nhau trong luyện thi TOEFL để giúp học viên thành công trong kỳ thi Toefl.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Luyện thi
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Toefl
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Bowerman, Lark
Thuật ngữ liên quan Tác giả
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Williamson, Eric
Thuật ngữ liên quan Tác giả
856 ## - Địa chỉ điện tử
Địa chỉ điện tử http://192.168.0.248:8080/dspace/handle/DHTL_123456789/1324
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Nguồn phân loại
ĐKCB
Không cho mượn Trạng thái mất tài liệu Cập nhật lần cuối Nguồn phân loại Số lần ghi mượn Ngày áp dụng giá thay thế Ghi chú Ký hiệu phân loại Kho tài liệu Ngày ghi mượn cuối Đăng ký cá biệt Thư viện sở hữu Giá thay thế Thư viện hiện tại Giá bổ sung Ngày bổ sung Số lần gia hạn Loại khỏi lưu thông Kiểu tài liệu Trạng thái hư hỏng
Cho mượnSẵn sàng2019-11-16 42014-09-042010-04-01428 B500SKho mượn2019-10-30KM.0003715Đại học Thăng Long436000.00Đại học Thăng Long218000.002014-09-04 Sẵn sàngTài liệu kho mượnSẵn sàng
Cho mượnSẵn sàng2016-12-19 62014-09-042010-04-01428 B500SKho mượn2016-11-18KM.0003716Đại học Thăng Long436000.00Đại học Thăng Long218000.002014-09-042Sẵn sàngTài liệu kho mượnSẵn sàng
Cho mượnSẵn sàng2018-12-07  2018-12-07Ebook428 B500SThư viện số TVS.000047Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long 2018-12-07 Sẵn sàngKho tài liệu số Sẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L