Văn hóa truyền thống của người Nùng Khen Lài ở Cao Bằng (Record no. 1989)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00744nam a2200253 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141003123836.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101013b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 398.59712
Chỉ số ấn phẩm V115H
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Triệu Thị Mai
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Văn hóa truyền thống của người Nùng Khen Lài ở Cao Bằng
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Đại học quốc gia Hà Nội
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 494tr.
Khổ 21cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Cao Bằng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Người Nùng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Truyền thống
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Triệu Thị Mai
Thuật ngữ liên quan tác giả
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 1 398.59712 V115H KM.0000678 31/10/2016 22/10/2016 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha