The ancient civilization of Vietnam (Record no. 1993)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00603nam a2200229 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141003123836.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 142000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 091224b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 959.7
Chỉ số ấn phẩm TH200A
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Nguyễn Văn Huyên
Mục từ liên quan tác giả
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính The ancient civilization of Vietnam
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Thế giới
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1995
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 304tr.
Khổ 20cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Chính văn bằng tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn minh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Việt nam
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 142000.00 1 959.7 TH200A KM.0001509 13/05/2015 21/04/2015 284000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha