Understanding literature (Biểu ghi số 2009)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00592nam a2200241 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141003123836.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0026350610/9
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 808
Chỉ số ấn phẩm U512D
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Understanding literature
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston
Tên nhà xuất bản, phát hành Glencoe /McGraw-Hill
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1991
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xiii,752p.
Các đặc điểm vật lý khác pic.
Khổ 25 cm.
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Macmillan literature series
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Includes indexes.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ English language
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Literature
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tác phẩm
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Truyện
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn học
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Trạng thái mất tài liệu Ngày bổ sung Không cho mượn Trạng thái hư hỏng Thư viện sở hữu Đăng ký cá biệt Loại khỏi lưu thông Nguồn phân loại Thư viện hiện tại Ngày ghi mượn cuối Cập nhật lần cuối Số lần gia hạn Kho tài liệu Ký hiệu phân loại Số lần ghi mượn
2014-09-04Sách ngoại vănSẵn sàng2014-09-04Cho mượnSẵn sàngĐại học Thăng LongNV.0001591Sẵn sàng Đại học Thăng Long2016-11-112016-12-021Kho ngoại văn808 U512D2
2014-09-04Sách ngoại vănSẵn sàng2014-09-04Cho mượnSẵn sàngĐại học Thăng LongNV.0001335Sẵn sàng Đại học Thăng Long 2014-09-04 Kho ngoại văn808 U512D 

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L