Understanding literature (Biểu ghi số 2009)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00592nam a2200241 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141003123836.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0026350610/9
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 808
Chỉ số ấn phẩm U512D
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Understanding literature
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston
Tên nhà xuất bản, phát hành Glencoe /McGraw-Hill
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1991
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xiii,752p.
Các đặc điểm vật lý khác pic.
Khổ 25 cm.
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Macmillan literature series
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Includes indexes.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ English language
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Literature
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tác phẩm
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Truyện
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn học
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Kiểu tài liệu Trạng thái mất tài liệu Không cho mượn Thư viện hiện tại Loại khỏi lưu thông Ngày áp dụng giá thay thế Ngày ghi mượn cuối Số lần ghi mượn Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Kho tài liệu Cập nhật lần cuối Số lần gia hạn Đăng ký cá biệt Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Thư viện sở hữu
Sách ngoại vănSẵn sàngCho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàng2014-09-042016-11-112 Sẵn sàngKho ngoại văn2016-12-021NV.00015912014-09-04808 U512DĐại học Thăng Long
Sách ngoại vănSẵn sàngCho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàng2014-09-04   Sẵn sàngKho ngoại văn2014-09-04 NV.00013352014-09-04808 U512DĐại học Thăng Long

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L