Bài tập đọc hiểu tiếng Anh (Record no. 2016)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00974nam a2200229 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105442.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 16000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 091214b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428.076
Chỉ số ấn phẩm B103T
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Xuân Bá
Mục từ liên quan Tác giả
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Bài tập đọc hiểu tiếng Anh
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) 45 bài tiếng Anh trình độ A, 45 bài tiếng Anh trình độ B, 45 bài tiếng Anh trình độ C
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Nxb. Hà Nội
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2007
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 205tr.
Khổ 21cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Cung cấp dồi dào số lượng bài tập về các quy định đối với môn thi đọc - viết như trắc nghiệm, đọc hiểu, điền từ, đặt câu. Các bài tập được biên soạn cho cả ba trình độ A.B.C theo đúng dạng đề thi của Bồ Giáo dục - Đào tạo
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Bài tập
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Đọc hiểu
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 16000.00 4 428.076 B103T KM.0000420 24/12/2019 03/12/2019 32000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 16000.00 2 428.076 B103T KM.0000421 26/06/2018 18/06/2018 32000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha