Speaking strategies for the ielts test (Biểu ghi số 2037)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01069nam a2200241 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105442.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 98000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110224b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428
Chỉ số ấn phẩm SP200K
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Speaking strategies for the ielts test
Thông tin trách nhiệm Điền Tịnh Tiên c.b. ; Lê Huy Lâm chú giải
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Tp. Hồ Chí Minh
Tên nhà xuất bản, phát hành Nxb. Tp. Hồ Chí Minh
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2006
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 227tr.
Khổ 27cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Các phần đàm thoại, trọng tâm ngôn ngữ và bài tập ở trong mỗi bài dành cho những người chuẩn bị tham gia kì thi nói IELTS hay các kì thi khác và những người có nhu cầu nâng cao tiếng Anh.Giới thiệu nội dung và hình thức thi nói IELTS, cách chuẩn bị thi nói, gợi ý và câu hỏi có thể được hỏi trong kì thi nói,...
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát IELTS
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Luyện thi
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Điền Tịnh Tiên
Thuật ngữ liên quan Chủ biên
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Lê Huy Lâm
Thuật ngữ liên quan Chú giải
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Thư viện hiện tại Không cho mượn Nguồn phân loại Ngày bổ sung Số lần gia hạn Số lần ghi mượn Trạng thái mất tài liệu Ký hiệu phân loại Giá bổ sung Giá thay thế Đăng ký cá biệt Ngày ghi mượn cuối Cập nhật lần cuối Kiểu tài liệu Thư viện sở hữu Loại khỏi lưu thông Ghi chú Ngày áp dụng giá thay thế Kho tài liệu Trạng thái hư hỏng
Đại học Thăng LongKhông cho mượn 2020-05-2131Sẵn sàng428 SP200K98000.00196000.00KM.00043862015-08-272020-06-05Tài liệu kho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàngNgừng lưu thông2014-09-04Kho thanh lýHư hỏng
Đại học Thăng LongCho mượn 2014-09-04511Sẵn sàng428 SP200K98000.00196000.00KM.00043872018-12-112018-12-17Tài liệu kho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàng 2014-09-04Kho mượnSẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L