Introduction to geography (Biểu ghi số 2065)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01316nam a2200277 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105442.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0073051268
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780073051260
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101125b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 910
Chỉ số ấn phẩm I-312R
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Getis, Arthur
Ngày tháng (năm sinh, mất) gắn với tên riêng 1934-
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Introduction to geography
Thông tin trách nhiệm Arthur Getis, Judith Getis, Jerome D. Fellmann ; with contributions by Victoria L. Getis, David H. Kaplan.
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 11th ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill Higher Education
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2008
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xvii, 542 p.
Các đặc điểm vật lý khác col. ill., col. maps
Khổ 28 cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Nghiên cứu những vấn đề về khoa học trái đất, địa lý tự nhiên, thời tiết, khí hậu, nguồn tài nguyên thiên nhiên; Vị trí địa lý kinh tế, thành thị trên thế giới, những tác động của con người đối với môi trường; Những vấn đề về văn hóa môi trường, địa lý dân số, địa lý văn hoá ,địa lý chính trị,.. cùng những phân tích một số khu vực cụ thể.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Geography.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Địa lí
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Fellmann, Jerome D.
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Getis, Judith.
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Thư viện sở hữu Kho tài liệu Ngày bổ sung Trạng thái mất tài liệu Không cho mượn Cập nhật lần cuối Ký hiệu phân loại Loại khỏi lưu thông Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện hiện tại Kiểu tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Đăng ký cá biệt
Đại học Thăng LongKho ngoại văn2014-09-04Sẵn sàngCho mượn2014-09-04910 I-312RSẵn sàng2014-09-04Đại học Thăng LongSách ngoại văn Sẵn sàngNV.0000352

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L