WiMAX handbook (Record no. 2070)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01424nam a2200349 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105442.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0071454012 (hbk.)
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110328b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 621.384
Chỉ số ấn phẩm W300M
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Ohrtman, Frank
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính WiMAX handbook
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) building 802.16 wireless networks
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2005
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xx, 261 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 24 cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư McGraw-Hill communications
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Cung cấp kiến thức về WiMAX, công nghệ truy nhập không dây băng thông rộng mới, dựa trên chuẩn IEEE 802.16. Chất lượng và dịch vụ của WiMAX. Mô tả tác động của WiMAX đối với công nghệ viễn thông hiện nay như: Wi-Fi, VoIP, IPTV. Nghiên cứu khía cạnh kinh tế của WiMAX
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Broadband communication systems.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ IEEE 802.16 (Standard)
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Mobile communication systems.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Wireless communication systems.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Wireless LANs
Phân mục chung Standards.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Công nghệ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Điện thoại di động
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Hệ thống truyền thông di động
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Mạng không dây LANs
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Viễn thông
830 ## - Mục từ bổ trợ tùng thư--Nhan đề thống nhất
Nhan đề thống nhất McGraw-Hill communications series.
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   621.384 W300M NV.0002081 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn

Powered by Koha