IT and the East (Record no. 2221)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01458nam a2200349 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105444.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 1422103145
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781422103142
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 130627b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 338
Chỉ số ấn phẩm I-314A
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Popkin, James M.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính IT and the East
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) how China and India are altering the future of technology and innovation
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston, Mass.
Tên nhà xuất bản, phát hành Harvard Business School Press
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2007
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang x, 226 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 25 cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (p. 205-216) and index.
505 ## - Ghi chú về nội dung một cách có khuôn dạng
Ghi chú về nội dung một cách có khuôn dạng China : reality versus perception -- China's IT landscape today -- Charting the course for China to 2012 -- India : reality versus perception -- India's IT landscape today -- Charting the course for India to 2012 -- The emerging economy of Chind
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... IT and the East is the first book to articulate the challenges that new business scenarios and capabilities in India and China pose for Western technology firms.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ High technology industries
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Technological innovations
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Ấn Độ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Công nghệ cao
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Công nghiệp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Đổi mới công nghệ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Quan hệ kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Trung Quốc
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Iyengar, Partha
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuan
-- 13/06/2013
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   338 I-314A NV.0003625 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn 2013-06-13

Powered by Koha