电视生活365天 (Record no. 2247)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00687nam a2200265 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141003123840.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9787119055442
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng chi
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 140110b xxu||||| |||| 00| 0 chi d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 384.5
Chỉ số ấn phẩm 电000#
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng 唐元恺
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính 电视生活365天
246 ## - Hình thức biến đổi của nhan đề
Nhan đề hợp lệ/nhan đề ngắn Living vision : China’s TV through 50 years
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành 北京
Tên nhà xuất bản, phát hành 外文
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2008
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 99 页
Các đặc điểm vật lý khác 彩照
Khổ 19 cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư 国情故事
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Nghề nghiệp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Phát thanh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Trung Quốc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Truyền hình
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Trang
-- 2/1/2014
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   384.5 电000# NV.0004032 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn 2014-01-02

Powered by Koha