Building skills for the Toefl iBT: Writing (Biểu ghi số 2263)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00951nam a2200301 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20150314100836.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110225b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 55000VND
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TLU
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428
Chỉ số ấn phẩm B510D
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Building skills for the Toefl iBT: Writing
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Beginning
Thông tin trách nhiệm Adam Worcester, Lark Bowerman, Jeff Zeter
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 2ed
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Tp. Hồ ChÍ Minh
Tên nhà xuất bản, phát hành Nxb.Trẻ
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 190tr.
Khổ 27cm
Tư liệu đi kèm CD
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Rèn luyện kỹ năng viết qua các chủ đề khác nhau trong luyện thi TOEFL
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kỹ năng viết
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Sách luyện thi
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát TOEFL
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Bowerman, Lark
Thuật ngữ liên quan Tác giả
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Worcester, Adam
Thuật ngữ liên quan Tác giả
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Zeter, Jeff
Thuật ngữ liên quan Tác giả
856 ## - Địa chỉ điện tử
Địa chỉ điện tử http://118.70.190.113:8081/dspace/handle/DHTL_123456789/1330
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Nguồn phân loại
ĐKCB
Không cho mượn Trạng thái hư hỏng Kho tài liệu Cập nhật lần cuối Trạng thái mất tài liệu Ký hiệu phân loại Giá bổ sung Loại khỏi lưu thông Ngày áp dụng giá thay thế Đăng ký cá biệt Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kiểu tài liệu Ngày bổ sung Giá thay thế Ngày ghi mượn cuối Nguồn phân loại Số lần gia hạn Số lần ghi mượn
Cho mượnSẵn sàngKho mượn2018-03-10Sẵn sàng428 B510D55000.00Sẵn sàng2014-09-04KM.0004369Đại học Thăng LongĐại học Thăng LongTài liệu kho mượn2014-09-04110000.002018-01-11  1
Cho mượnSẵn sàngKho mượn2016-10-15Sẵn sàng428 B510D55000.00Sẵn sàng2014-09-04KM.0004370Đại học Thăng LongĐại học Thăng LongTài liệu kho mượn2014-09-04110000.002016-10-06 13
Cho mượnSẵn sàngKho mượn2019-03-06Sẵn sàng428 B510D55000.00Sẵn sàng2014-09-04KM.0006457Đại học Thăng LongĐại học Thăng LongTài liệu kho mượn2014-09-04110000.002019-02-27  4
Cho mượnSẵn sàngKho mượn2014-09-04Sẵn sàng428 B510D55000.00Sẵn sàng2014-09-04KM.0006458Đại học Thăng LongĐại học Thăng LongTài liệu kho mượn2014-09-04110000.00    
Cho mượnSẵn sàngThư viện số2018-12-07Sẵn sàng428 B510D Sẵn sàng2018-12-07TVS.000041Đại học Thăng LongĐại học Thăng LongTài liệu kho mượn2018-12-07     

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L