Building skills for the Toefl iBT: Writing (Biểu ghi số 2263)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00951nam a2200301 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20150314100836.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110225b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 55000VND
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TLU
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428
Chỉ số ấn phẩm B510D
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Building skills for the Toefl iBT: Writing
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Beginning
Thông tin trách nhiệm Adam Worcester, Lark Bowerman, Jeff Zeter
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 2ed
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Tp. Hồ ChÍ Minh
Tên nhà xuất bản, phát hành Nxb.Trẻ
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 190tr.
Khổ 27cm
Tư liệu đi kèm CD
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Rèn luyện kỹ năng viết qua các chủ đề khác nhau trong luyện thi TOEFL
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kỹ năng viết
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Sách luyện thi
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát TOEFL
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Bowerman, Lark
Thuật ngữ liên quan Tác giả
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Worcester, Adam
Thuật ngữ liên quan Tác giả
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Zeter, Jeff
Thuật ngữ liên quan Tác giả
856 ## - Địa chỉ điện tử
Địa chỉ điện tử http://118.70.190.113:8081/dspace/handle/DHTL_123456789/1330
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Nguồn phân loại
ĐKCB
Trạng thái hư hỏng Cập nhật lần cuối Thư viện hiện tại Ngày bổ sung Kho tài liệu Số lần ghi mượn Nguồn phân loại Trạng thái mất tài liệu Đăng ký cá biệt Ngày áp dụng giá thay thế Giá bổ sung Ngày ghi mượn cuối Loại khỏi lưu thông Ký hiệu phân loại Thư viện sở hữu Giá thay thế Ghi chú Kiểu tài liệu Không cho mượn Số lần gia hạn
Sẵn sàng2018-03-10Đại học Thăng Long2014-09-04Kho mượn1 Sẵn sàngKM.00043692014-09-0455000.002018-01-11Sẵn sàng428 B510DĐại học Thăng Long110000.00 Tài liệu kho mượnCho mượn 
Sẵn sàng2016-10-15Đại học Thăng Long2014-09-04Kho mượn3 Sẵn sàngKM.00043702014-09-0455000.002016-10-06Sẵn sàng428 B510DĐại học Thăng Long110000.00 Tài liệu kho mượnCho mượn1
Sẵn sàng2019-03-06Đại học Thăng Long2014-09-04Kho mượn4 Sẵn sàngKM.00064572014-09-0455000.002019-02-27Sẵn sàng428 B510DĐại học Thăng Long110000.00 Tài liệu kho mượnCho mượn 
Sẵn sàng2014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Kho mượn  Sẵn sàngKM.00064582014-09-0455000.00 Sẵn sàng428 B510DĐại học Thăng Long110000.00 Tài liệu kho mượnCho mượn 
Sẵn sàng2018-12-07Đại học Thăng Long2018-12-07Thư viện số  Sẵn sàngTVS.0000412018-12-07  Sẵn sàng428 B510DĐại học Thăng Long EbookKho tài liệu số Cho mượn 

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L