Building skills for the Toefl iBT: Writing (Record no. 2263)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00951nam a2200301 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20150314100836.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110225b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 55000VND
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TLU
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428
Chỉ số ấn phẩm B510D
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Building skills for the Toefl iBT: Writing
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Beginning
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 2ed
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Tp. Hồ ChÍ Minh
Tên nhà xuất bản, phát hành Nxb.Trẻ
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 190tr.
Khổ 27cm
Tư liệu đi kèm CD
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Rèn luyện kỹ năng viết qua các chủ đề khác nhau trong luyện thi TOEFL
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kỹ năng viết
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Sách luyện thi
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát TOEFL
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Bowerman, Lark
Thuật ngữ liên quan Tác giả
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Worcester, Adam
Thuật ngữ liên quan Tác giả
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Zeter, Jeff
Thuật ngữ liên quan Tác giả
856 ## - Địa chỉ điện tử
Địa chỉ điện tử <a href="http://118.70.190.113:8081/dspace/handle/DHTL_123456789/1330">http://118.70.190.113:8081/dspace/handle/DHTL_123456789/1330</a>
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Nguồn phân loại
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Số lần gia hạn Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 55000.00 1 428 B510D KM.0004369 10/03/2018 11/01/2018 110000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn    
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 55000.00 3 428 B510D KM.0004370 15/10/2016 06/10/2016 110000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn 1  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 55000.00 4 428 B510D KM.0006457 06/03/2019 27/02/2019 110000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn    
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 55000.00   428 B510D KM.0006458 04/09/2014   110000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn    
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 07/12/2018     428 B510D TVS.000041 07/12/2018     07/12/2018 Kho tài liệu số   CD

Powered by Koha