Employees assessment service (Biểu ghi số 2266)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00992nam a2200277 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105444.0
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120517b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658
Chỉ số ấn phẩm GR200T
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Phung Thi Huong Thao
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Employees assessment service
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) A project identification of a start -up center Granduation paper
Thông tin trách nhiệm Student: Phung Thi Huong Thao; Supervisor: Pham Chi Quang
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2002
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 53p.
Khổ 30cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Top title: ThangLong University - English department
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Biliography p.53
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Contents: Analytical framework; building a market research and development a plan for eas center (employees assessment service); genera appraisal and suggestions for further study
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát A02219
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Dịch vụ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Dự án
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thị trường
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Pham Chi Quang
Thuật ngữ liên quan Supervisor
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuận
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Khóa luận tốt nghệp
ĐKCB
Thư viện sở hữu Trạng thái mất tài liệu Đăng ký cá biệt Không cho mượn Ký hiệu phân loại Thư viện hiện tại Kiểu tài liệu Kho tài liệu Loại khỏi lưu thông Trạng thái hư hỏng Ngày áp dụng giá thay thế Ngày bổ sung Cập nhật lần cuối Nguồn phân loại
Đại học Thăng LongSẵn sàngLV.0001301Không cho mượn658 GR200TĐại học Thăng LongKhóa luận tốt nghệpKhóa luận tốt nghiệpSẵn sàngSẵn sàng2014-09-042014-09-042014-09-04 

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L