Bách khoa toàn thư mạng (Record no. 2275)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00910nam a2200229 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105444.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 162000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100115b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 004.67
Chỉ số ấn phẩm B102KH
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Sheldon, Tom
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Bách khoa toàn thư mạng
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Tp. Hồ Chí Minh
Tên nhà xuất bản, phát hành Thống kê
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2001
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 24cm
Khổ 1237tr.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Nội dụng cuốn sách gồm hàng ngàn thuật ngữ và khái niệm về mạng được giải thích thông suốt. Chứa tất cả các hệ thống mạng quan trọng: Unix, Windows NT, Novel NetWare, IBM, Internet... Đây là một cuốn sách tra cứu lý tưởng cho mọi người cần đến mạng và internet
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Internet
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Mạng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tin học
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 162000.00 1 004.67 B102KH KM.0001416 08/06/2019 08/06/2019 324000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 162000.00 1 004.67 B102KH KM.0001417 08/06/2019 07/06/2019 324000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 162000.00 1 004.67 B102KH KM.0004040 08/06/2019 08/06/2019 324000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha