Marketing research essentials (Biểu ghi số 2290)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01603nam a2200361 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105444.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0471684767
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100616b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.8
Chỉ số ấn phẩm M109K
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng McDaniel, Carl D.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Marketing research essentials
Thông tin trách nhiệm Carl McDaniel Jr., Roger Gates
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 5th ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hoboken, N.J.
Tên nhà xuất bản, phát hành John Wiley
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2006
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xvi, 479 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 26 cm.
Tư liệu đi kèm 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Includes SPSS student software version 13.0 for Windows.
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Various multi-media instructional resources are available to supplement the text.
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references and index.
538 ## - Ghi chú về các chi tiết của hệ thống
Ghi chú về các chi tiết của hệ thống System requirements for accompanying CD-ROM : Windows 98,2000, XP, and ME.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Khái niệm chung, vai trò và phương pháp quản lí tiếp thị. Tạo ra một số phương pháp nghiên cứu, phân tích các cơ sở dữ liệu , thử nghệm thống kê trong tiếp thị. Nghiên cứu các hoạt động tiếp thị, quản lí tiêp thị, giao tiếp trong tiếp thị
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Marketing research.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Nghiên cứu
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Quản lí
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếp thị
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Gates, Roger H.
Ngày tháng đi theo tên (năm sinh, năm mất) 1942-
730 ## - Mục từ bổ trợ -- Nhan đề thống nhất
Nhan đề thống nhất SPSS for Windows.
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Publisher description
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0619/2004065933-d.html
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Table of contents only
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/toc/fy055/2004065933.html
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ngày ghi mượn cuối Kho tài liệu Trạng thái hư hỏng Ký hiệu phân loại Số lần ghi mượn Không cho mượn Trạng thái mất tài liệu Thư viện sở hữu Cập nhật lần cuối Nguồn phân loại Đăng ký cá biệt Ngày bổ sung Kiểu tài liệu Thư viện hiện tại Ngày áp dụng giá thay thế Loại khỏi lưu thông
2016-11-19Kho ngoại vănSẵn sàng658.8 M109K1Cho mượnSẵn sàngĐại học Thăng Long2016-11-25 NV.00002122014-09-04Sách ngoại vănĐại học Thăng Long2014-09-04Sẵn sàng
 Kho ngoại vănSẵn sàng658.8 M109K Cho mượnSẵn sàngĐại học Thăng Long2014-09-04 NV.00002132014-09-04Sách ngoại vănĐại học Thăng Long2014-09-04Sẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L