Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm (Biểu ghi số 2311)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01164nam a2200253 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105444.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 19000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 091222b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 155
Chỉ số ấn phẩm T120L
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Lê Văn Hồng
Mục từ liên quan Chủ biên
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Dùng cho các trường đại học sư phạm và cao đẳng sư phạm
Thông tin trách nhiệm Lê Văn Hồng c.b, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thàng
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản In lần thứ 3
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2001
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 249tr.
Khổ 21cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Các hiện tượng quy luật và tâm lí theo các lứa tuổi. Qua đó nêu lên nguyên nhân, động lực của sự phát triển tâm lý cùng những đặc trưng tâm lý qua các giai đoạn phát triển. Nghiên cứu các hiện tượng và quy luật tâm lý dưới ảnh hưởng của tác động sư phạm, chủ yếu là dạy học và giáo dục
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo dục
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tâm lí
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tâm lý
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Ngày áp dụng giá thay thế Trạng thái hư hỏng Ngày bổ sung Thư viện hiện tại Đăng ký cá biệt Không cho mượn Trạng thái mất tài liệu Số lần ghi mượn Giá thay thế Cập nhật lần cuối Kiểu tài liệu Ngày ghi mượn cuối Kho tài liệu Loại khỏi lưu thông Giá bổ sung Thư viện sở hữu Nguồn phân loại Ký hiệu phân loại Số lần gia hạn
2014-09-04Sẵn sàng2014-09-04Đại học Thăng LongKM.0001774Cho mượnSẵn sàng438000.002018-11-27Tài liệu kho mượn2018-11-09Kho mượnSẵn sàng19000.00Đại học Thăng Long 155 T120L4
2014-09-04Sẵn sàng2014-09-04Đại học Thăng LongKM.0001775Cho mượnSẵn sàng338000.002015-06-23Tài liệu kho mượn2015-06-12Kho mượnSẵn sàng19000.00Đại học Thăng Long 155 T120L 
2014-09-04Sẵn sàng2014-09-04Đại học Thăng LongKM.0001776Cho mượnSẵn sàng838000.002018-09-26Tài liệu kho mượn2018-09-19Kho mượnSẵn sàng19000.00Đại học Thăng Long 155 T120L 

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L