In our own words (Biểu ghi số 2332)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01493nam a2200325 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105445.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0521540283
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780521540285
Điều kiện mua được (thường là giá) 438000VND
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 808
Chỉ số ấn phẩm I -311-O
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Mlynarczyk, Rebecca.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính In our own words
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) student writers at work
Thông tin trách nhiệm Rebecca Mlynarczyk ; Steven B. Haber
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 3rd ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York
-- Cambridge, England
Tên nhà xuất bản, phát hành Cambridge University Press
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2005
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xix, 268 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 26 cm.
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Includes index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... In Our Own Words takes the unique approach of using student writing as a resource for writing instruction and idea development. The defining characteristic of this unique high-intermediate to advanced writing text is the use of non-native student writing to teach writing. This feature makes the text easily accessible to and popular with students. The third edition features 15 new readings by student writers, five new readings by professional writers, updated writing topics, Internet activities to support the writing process, and contextualized revising and editing activities
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ College prose, American.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ College readers.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ College students' writings, American.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ English language
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Report writing
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Bài đọc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn bản
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Haber, Steven B.
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ký hiệu phân loại Cập nhật lần cuối Ngày bổ sung Loại khỏi lưu thông Kho tài liệu Đăng ký cá biệt Ghi chú Giá bổ sung Thư viện sở hữu Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Trạng thái hư hỏng Nguồn phân loại Trạng thái mất tài liệu Không cho mượn Giá thay thế Thư viện hiện tại
808 I -311-O2014-09-042014-09-04Sẵn sàngKho ngoại vănNV.00033722013-06-57438000.00Đại học Thăng Long2014-09-04Sách ngoại vănSẵn sàng Sẵn sàngCho mượn876000.00Đại học Thăng Long

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L