Công nghệ WLAN và ứng dụng trong Internet không dây (Record no. 2337)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01200nam a2200277 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105445.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 77000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100323b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 004.67
Chỉ số ấn phẩm C455NG
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Lê Ngọc Giao
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Công nghệ WLAN và ứng dụng trong Internet không dây
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Bưu Điện
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2004
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 301tr.
Các đặc điểm vật lý khác Bảng, hình
Khổ 27cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam. Trung tâm Thông tin Bưu điện
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Tổng quan về WLAN, Dịch vụ MAC và các khuôn dạng khung MAC, Dịch vụ nhận thực và bảo mật; Chức năng phân lớp MAC, Quản lí lớp, Các thực thể quản lí MAC, lớp vật lí trải phổ nhảy tần, trải phổ chuỗi trực tiếp DSSS, vật lí hồng ngoại,...
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Internet
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Internet không dây
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Máy tính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Ứng dụng
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Quý Sỹ
Thuật ngữ liên quan Hiệu đính
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Phan Hà Trung
Thuật ngữ liên quan Biên soạn
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 77000.00   004.67 C455NG KM.0003679 04/09/2014 154000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 77000.00   004.67 C455NG KM.0003680 04/09/2014 154000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha