Tự học AutoCaD 3D (Record no. 2394)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00965nam a2200241 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105445.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 62000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 111229b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 006.6
Chỉ số ấn phẩm T550H
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Thành Vinh
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Tự học AutoCaD 3D
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Có CD thực hành đi kèm
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Văn hóa Thông tin
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2008
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 318tr.
Khổ 24cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Hướng dẫn cài đặt và xác lập tuỳ chọn trong Autocad 3D. Các lệnh vẽ cơ bản tạo điều chỉnh đường kính, kích thước, nhập toạ độ, phương thức truy bắt điểm và Autotrack, nhóm lệnh biến đổi và sao chép hình, quản lí bản vẽ theo lớp, đường, nét và màu...
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát kiến trúc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Phần mềm Autocad
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Phần mềm máy tính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tin học ứng dụng
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 62000.00   006.6 T550H KM.0005458 04/09/2014 124000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 62000.00   006.6 T550H KM.0005459 04/09/2014 124000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha