Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Trung (Biểu ghi số 247)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00925nam a2200253 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141003123807.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 131217b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 332
Chỉ số ấn phẩm N122C
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Nguyễn Thị Ngọc Nương
Mục từ liên quan sinh viên
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Trung
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính - ngân hàng
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Thị Ngọc Nương; Giáo viên hướng dẫn: Ngô Thị Quyên
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2013
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 57tr.
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo - Trường đại học Thăng long
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát A17166
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tài chính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Vốn lưu động
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Ngô Thị Quyên
Thuật ngữ liên quan Giáo viên hướng dẫn
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Trang
-- 26/11/2013
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Khóa luận tốt nghệp
ĐKCB
Thư viện sở hữu Ngày ghi mượn cuối Ký hiệu phân loại Kho tài liệu Nguồn phân loại Không cho mượn Ngày bổ sung Trạng thái mất tài liệu Ghi chú Số lần ghi mượn Thư viện hiện tại Cập nhật lần cuối Trạng thái hư hỏng Ngày áp dụng giá thay thế Đăng ký cá biệt Loại khỏi lưu thông Kiểu tài liệu
Đại học Thăng Long2015-03-23332 N122CKhóa luận tốt nghiệp Không cho mượn2014-09-04Sẵn sàng2013-11-261Đại học Thăng Long2015-12-07Sẵn sàng2014-09-04LV.0001764Sẵn sàngKhóa luận tốt nghệp

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L