G-24 (Biểu ghi số 249)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01368nam a2200277 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105425.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 1555878466
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110111b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 332
Chỉ số ấn phẩm G000#
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính G-24
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) the developing countries in the international financial system
Thông tin trách nhiệm edited by Eduardo Mayobre.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boulder, Colo.
Tên nhà xuất bản, phát hành Lynne Reinner Publishers
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1999
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xi, 329 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 24 cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Tập hợp các bài viết phân tích về các nước phát triển và hệ thống tài chính quốc tế. Các định hướng trong tương lai về sự phát triển hệ thống tài chính của nhóm các nước G-24. Các vấn đề kinh tế tài chính của ngành xuất khẩu dầu ở những nước này trong những năm 1970 và những năm khủng hoảng khu vực Châu Á 1990. Những thách thức hiện tại và trong tương lai về phát triển Kinh tế tài chính của các nước này
610 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Tên tập thể
Tên tập thể hoặc pháp nhân cấu thành mục từ Group of Twenty-four.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Finance
Phân mục địa lý Developing countries.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ International finance.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Nước đang phát triển
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tài chính
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Mayobre, Eduardo
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Kiểu tài liệu Loại khỏi lưu thông Ngày áp dụng giá thay thế Ký hiệu phân loại Cập nhật lần cuối Ngày bổ sung Trạng thái mất tài liệu Đăng ký cá biệt Kho tài liệu Thư viện sở hữu Trạng thái hư hỏng Nguồn phân loại Thư viện hiện tại Không cho mượn
Sách ngoại vănSẵn sàng2014-09-04332 G000#2014-09-042014-09-04Sẵn sàngNV.0000931Kho ngoại vănĐại học Thăng LongSẵn sàng Đại học Thăng LongCho mượn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L