Giáo dục và nâng cao sức khỏe (Biểu ghi số 2491)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00981nam a2200253 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180205154726.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100108b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 30000VND
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TLU
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 610.7
Chỉ số ấn phẩm GI108D
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Nguyễn Văn Hiến
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Giáo dục và nâng cao sức khỏe
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Sách đào tạo bác sỹ đa khoa. Mã số Đ.01.Y.18
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Văn Hiến c.b
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Y học
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2007
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 151tr.
Khổ 27cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Bộ Y tế
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Sách được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của trường Đại học Y Hà nội, được biên soạn theo phương châm kiến thức cơ bản, hệ thống, nôi dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo dục
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Sức khỏe
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Y tế
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Nguồn phân loại
ĐKCB
Nguồn phân loại Kiểu tài liệu Trạng thái mất tài liệu Giá bổ sung Ký hiệu phân loại Thư viện sở hữu Số lần ghi mượn Thư viện hiện tại Kho tài liệu Không cho mượn Giá thay thế Ngày bổ sung Trạng thái hư hỏng Cập nhật lần cuối Số lần gia hạn Đăng ký cá biệt Loại khỏi lưu thông Ngày ghi mượn cuối Ngày áp dụng giá thay thế
 Tài liệu kho mượnSẵn sàng30000.00610.7 GI108DĐại học Thăng Long2Đại học Thăng LongKho mượnCho mượn60000.002014-09-04Sẵn sàng2016-03-071KM.0002358Sẵn sàng2016-02-252014-09-04
 Tài liệu kho mượnSẵn sàng30000.00610.7 GI108DĐại học Thăng Long3Đại học Thăng LongKho mượnCho mượn60000.002014-09-04Sẵn sàng2016-03-12 KM.0002359Sẵn sàng2016-03-032014-09-04
 Tài liệu kho mượnSẵn sàng30000.00610.7 GI108DĐại học Thăng Long1Đại học Thăng LongKho mượnCho mượn60000.002014-09-04Sẵn sàng2016-03-071KM.0002360Sẵn sàng2016-02-252014-09-04
 Tài liệu kho mượnSẵn sàng 610.7 GI108DĐại học Thăng Long3Đại học Thăng LongKho mượnCho mượn 2015-03-11Sẵn sàng2016-03-071KM.0004021Sẵn sàng2016-02-252015-03-11
 Tài liệu kho mượnSẵn sàng 610.7 GI108DĐại học Thăng Long3Đại học Thăng LongKho mượnCho mượn 2015-03-11Sẵn sàng2018-11-142KM.0004022Sẵn sàng2018-10-302015-03-11

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L