The floating bridge (Biểu ghi số 2540)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00628nam a2200229 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141003123845.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0822959895 (pbk. : alk. paper)
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780822959892 (pbk. : alk. paper)
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 811
Chỉ số ấn phẩm FL400B
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Shumate, David.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính The floating bridge
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) prose poems
Thông tin trách nhiệm David Shumate
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Pittsburgh, PA
Tên nhà xuất bản, phát hành University of Pittsburgh Press
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2008
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang ix, 73 p.
Khổ 22 cm
440 ## - Thông tin về tùng thư/mục từ bổ trợ -- Nhan đề
Nhan đề Pitt poetry series
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Prose poems, American.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Mỹ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thơ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thơ văn xuôi
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện hiện tại Trạng thái mất tài liệu Kho tài liệu Trạng thái hư hỏng Nguồn phân loại Không cho mượn Thư viện sở hữu Cập nhật lần cuối Loại khỏi lưu thông Kiểu tài liệu Đăng ký cá biệt Ký hiệu phân loại Ngày bổ sung
2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngKho ngoại vănSẵn sàng Cho mượnĐại học Thăng Long2014-09-04Sẵn sàngSách ngoại vănNV.0002538811 FL400B2014-09-04
2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngKho ngoại vănSẵn sàng Cho mượnĐại học Thăng Long2014-09-04Sẵn sàngSách ngoại vănNV.0002539811 FL400B2014-09-04

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L