Development and democracy in India (Biểu ghi số 2623)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01087nam a2200277 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105447.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 1555878105 (alk. paper)
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110302b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 338.95
Chỉ số ấn phẩm D202-O
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Sharma, Shalendra D.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Development and democracy in India
Thông tin trách nhiệm Shalendra D. Sharma.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boulder, Colo.
Tên nhà xuất bản, phát hành Lynne Rienner Publishers
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1999
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang ix, 281 p
Các đặc điểm vật lý khác 1 map
Khổ 24 cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (p. 245-268) and index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Khái quát điều kiện kinh tế, xã hội những năm đầu thế kỷ 20. Các chính sách nhằm phát triển kinh tế ở Ấn Độ. Những cải cách nhằm phát triển nông thông, nông nghiệp ở Ân độ. Nề dân chủ và chính trị của Mỹ những năm 1970
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Democracy
Phân mục địa lý India.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Rural development
Phân mục địa lý India.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Ấn Độ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Chính trị
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Nông thôn
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Thư viện sở hữu Ngày áp dụng giá thay thế Nguồn phân loại Cập nhật lần cuối Đăng ký cá biệt Kiểu tài liệu Trạng thái mất tài liệu Không cho mượn Ngày bổ sung Loại khỏi lưu thông Ký hiệu phân loại Trạng thái hư hỏng Kho tài liệu Thư viện hiện tại
Đại học Thăng Long2014-09-04 2014-09-04NV.0001794Sách ngoại vănSẵn sàngCho mượn2014-09-04Sẵn sàng338.95 D202-OSẵn sàngKho ngoại vănĐại học Thăng Long

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L