Strategic reading 3 (Biểu ghi số 2696)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01284nam a2200253 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20191226083942.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 130222b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780521555753
Điều kiện mua được (thường là giá) 250000VND
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TLU
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428.071
Chỉ số ấn phẩm STR110E
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Bonesteel, Lynn
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Strategic reading 3
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) /Building effective reading skills: Teacher's manual
Thông tin trách nhiệm Lynn Bonesteel
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành NewYork
Tên nhà xuất bản, phát hành Cambridge University Press
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2004
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xii,104p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 27cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Teacher's manual
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Strategic Reading is a three-level series designed to develop reading, vocabulary-building, and critical-thinking skills. The Teacher's Manual provides clear, step-by-step notes on how to use the Student's Book in class. It includes an overview of the series, a model lesson plan, and detailed vocabulary and teaching suggestions for each unit. The Teacher's Manual offers optional warm-up and extension activities as well as many ideas for additional classroom activities. Also included are culture notes, unit quizzes, and suggested answers for all exercises and quizzes.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Strategic Reading
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kỹ năng đọc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Nguồn phân loại
ĐKCB
Ghi chú Số lần gia hạn Ngày bổ sung Không cho mượn Kho tài liệu Thư viện hiện tại Cập nhật lần cuối Trạng thái hư hỏng Kiểu tài liệu Loại khỏi lưu thông Giá bổ sung Thư viện sở hữu Giá thay thế Ngày ghi mượn cuối Ký hiệu phân loại Trạng thái mất tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Đăng ký cá biệt Số lần ghi mượn
2013-06-4012014-09-04Cho mượnKho ngoại vănĐại học Thăng Long2018-05-10Sẵn sàngSách ngoại vănSẵn sàng250000.00Đại học Thăng Long500000.002017-12-29428.071 STR110ESẵn sàng2014-09-04NV.00033801

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L