Market leader (Biểu ghi số 2710)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00973nam a2200265 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105448.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781408268032
Điều kiện mua được (thường là giá) 543000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 131123b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428
Chỉ số ấn phẩm M109K
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Mascull, Bill
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Market leader
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Upper-Intermediate Business english Teacher's resource book
Thông tin trách nhiệm Bill Mascull
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 3rd ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Harlow
Tên nhà xuất bản, phát hành FT Publishing
-- Pearson & Longman
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2011
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 215 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 28 cm.
Tư liệu đi kèm 1 CD
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Cung cấp cho giáo viên cái nhìn tổng thể bộ giáo trình cùng với những ghi chú giảng dạy chi tiết và tóm tắt kiến thức nền về nội dung kinh doanh ở trình độ hậu trung cấp.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Business English
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Sách giáo viên
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng anh thương mại
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Trang
-- 23/11/2013
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ký hiệu phân loại Ghi chú Ngày bổ sung Loại khỏi lưu thông Kho tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Không cho mượn Thư viện hiện tại Trạng thái hư hỏng Thư viện sở hữu Đăng ký cá biệt Giá bổ sung Kiểu tài liệu Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Cập nhật lần cuối Giá thay thế
428 M109K2013-11-232014-09-04Sẵn sàngKho ngoại văn2014-09-04Cho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàngĐại học Thăng LongNV.0003995543000.00Sách ngoại vănSẵn sàng 2014-09-04999999.99

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L