Việt Nam on the path of rennewal (Record no. 2853)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00839nam a2200253 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105449.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 091224b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 303.48
Chỉ số ấn phẩm V308N
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Nguyễn Phú Trọng
Mục từ liên quan tác giả
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Việt Nam on the path of rennewal
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Thế giới
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2004
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 351tr.
Khổ 21cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Chính văn bằng tiếng Anh
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Tập hợp một số bài báo của giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng đánh giá, tổng kết những thành công và tồn tại của công cuộc đổi mới trong 18 năm qua
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Chính trị
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Xã hội
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014   303.48 V308N KM.0001515 04/09/2014 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha