New thinking for a new millennium: Education for Knowledge - based Economy (Biểu ghi số 2858)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01114nam a2200265 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105449.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 091111b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
044 ## - Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể
Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể Singapore
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 370.2
Chỉ số ấn phẩm N200W
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Koh Tommy
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính New thinking for a new millennium: Education for Knowledge - based Economy
Thông tin trách nhiệm Tommy Koh
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Singapore
Tên nhà xuất bản, phát hành Superskill Grphics, Ltd
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2002
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 105tr.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Tập hợp các bài phát biểu của đại diện các nước thành viên ASEM vì mục tiêu đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa 2 khu vực Á - Âu trên các phương diện chia sẻ học hỏi kinh nghiệm giáo dục cũng như kinh tế, công nghệ mới phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế tri thức
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Asean
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo dục
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Khoa học
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC) New thinking for a new millennium Education for Knowledge - based Economy
-- Nguyễn Bích Thuận
-- 07/12/04
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện sở hữu Đăng ký cá biệt Không cho mượn Ngày bổ sung Ghi chú Ký hiệu phân loại Trạng thái hư hỏng Cập nhật lần cuối Kiểu tài liệu Nguồn phân loại Thư viện hiện tại Kho tài liệu
Sẵn sàngSẵn sàng2014-09-04Đại học Thăng LongKM.0001068Cho mượn2014-09-042004-12-07370.2 N200WSẵn sàng2014-09-04Tài liệu kho mượn Đại học Thăng LongKho mượn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L