Balancing protection and opportunity (Biểu ghi số 2877)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01242nam a2200277 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105450.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0821348167
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110302b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 361.6
Chỉ số ấn phẩm B100L
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Balancing protection and opportunity
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) a strategy for social protection in transition economies
Thông tin trách nhiệm Social Protection Team, Human Development Sector Unit, Europe and Central Asia Region, The World Bank.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Washington, D.C.
Tên nhà xuất bản, phát hành World Bank
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2000
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang v, 91 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 28 cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (p. 51-55)
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Bao gồm nội dung chương trình hành động của tổ chức Ngân hàng thế giới thong việc giúp đỡ định hướng & cơ cấu lại nền kinh tế của các quốc gia Trung & Đông Âu. Chủ yếu trên các lĩnh vực xã hội, hệ thống giáo dục, bảo vệ môi trường, cơ sở hạ tầng, đầu tư
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Social security
651 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Địa danh
Tên địa danh Europe, Eastern
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Bảo trợ xã hội
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Chiến lược
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Đông Âu
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế chuyển đổi
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Trung Âu
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Đăng ký cá biệt Loại khỏi lưu thông Ngày bổ sung Kho tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Không cho mượn Ký hiệu phân loại Thư viện hiện tại Kiểu tài liệu Thư viện sở hữu Nguồn phân loại Cập nhật lần cuối Trạng thái mất tài liệu Trạng thái hư hỏng
NV.0001643Sẵn sàng2014-09-04Kho ngoại văn2014-09-04Cho mượn361.6 B100LĐại học Thăng LongSách ngoại vănĐại học Thăng Long 2014-09-04Sẵn sàngSẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L