Cơ sở dữ liệu lý thuyết và thực hành (Biểu ghi số 288)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00926nam a2200241 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105426.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 27000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 091111b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 005.74
Chỉ số ấn phẩm C460S
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Nguyễn Bá Tường
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Cơ sở dữ liệu lý thuyết và thực hành
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Bá Tường
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Khoa học và Kỹ thuật
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2001
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 291tr.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Nội dung sách giới thiệu với bạn đọc một số kiến thức, khái niệm cơ bản về kho dữ liệu (Data warehouse). Nội dung được chia thành 2 phần: CSDL- mô hình của ngôn ngữ thao tác và Phương pháp thiết kế và khai thác kho dữ liệu.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Cơ sở dữ liệu
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tin học
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Nguyễn Bích Thuận
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Trạng thái mất tài liệu Số lần ghi mượn Nguồn phân loại Đăng ký cá biệt Ngày bổ sung Thư viện sở hữu Kho tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện hiện tại Cập nhật lần cuối Loại khỏi lưu thông Giá bổ sung Giá thay thế Ký hiệu phân loại Kiểu tài liệu Ngày ghi mượn cuối Số lần gia hạn
Sẵn sàngCho mượnSẵn sàng3 KM.00002672014-09-04Đại học Thăng LongKho mượn2014-09-04Đại học Thăng Long2017-03-20Sẵn sàng27000.0054000.00005.74 C460STài liệu kho mượn2017-02-071
Sẵn sàngCho mượnSẵn sàng1 KM.00002682014-09-04Đại học Thăng LongKho mượn2014-09-04Đại học Thăng Long2017-11-09Sẵn sàng27000.0054000.00005.74 C460STài liệu kho mượn2017-10-31 
Sẵn sàngCho mượnSẵn sàng3 KM.00006412014-09-04Đại học Thăng LongKho mượn2014-09-04Đại học Thăng Long2016-11-08Sẵn sàng27000.0054000.00005.74 C460STài liệu kho mượn2016-11-01 
Sẵn sàngCho mượnSẵn sàng1 KM.00006422014-09-04Đại học Thăng LongKho mượn2014-09-04Đại học Thăng Long2016-11-01Sẵn sàng27000.0054000.00005.74 C460STài liệu kho mượn2016-10-27 

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L